Szlak przyjaznych zabytków - zbudowanie platformy stałej współpracy zainteresowanych ochroną dziedzictwa kulturowego Delty Wisły.