Czym jest wolontariat?  Najprościej mówiąc, jest to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych. Wiele inicjatyw na całym świecie nie mogłoby zaistnieć, gdyby nie działania wolontariuszy.

Są różne rodzaje wolontariatu: stały, terminowy, krótkotrwały, akcyjny, zagraniczny, lokalny, społeczny, kulturowy. Łączy je potrzeba działania, ciekawość ludzi i świata, brak wynagrodzenia materialnego, ale nie oznacza to, że wolontariat jest bezinteresowny. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Zapraszamy do wspólnej pracy i działań na rzecz Żuław. Najczęściej to bezinteresowne zaangażowanie pozwala ocalać, przypominać, tworzyć, upiększać naszą małą ojczyznę.

Kto to jest wolontariusz?

Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce ochotniczo i bez wynagrodzenia materialnego działać na rzecz organizacji pozarządowej, kościelnej czy administracji publicznej.

Źródło: Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie

 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846