Zgodnie ze statutem Klubu Nowodworskiego § 12. Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każdy obywatel polski i cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu po zgłoszeniu pisemnej deklaracji i opłaceniu wpisowego.

Deklarację należy dostarczyć do siedziby Klubu Nowodworskiego, ul. Kopernika 17 w Nowym Dworze Gdańskim.

 

Pobierz deklarację >>

 

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846