Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
KLUB NOWODWORSKI

1.      Do XIII wieku tereny dzisiejszego Nowego Dworu były częścią Zalewu Wiślanego. Nasze Miasto powstało na najmłodszym skrawku lądu państwa polskiego.

Historia Nowego Dworu Gdańskiego – chronologicznie stosunkowo krótka, gdyż liczona od połowy XVI wieku – jest jednak niezwykła. Tu przez trzy wieki przenikały się i ubogacały wzajemnie liczne kultury: słowiańska, pomorska, polska, pruska, krzyżacka, mennonicka, szwedzka i niemiecka. Stworzyły one tygiel barwny i niespotykany w innych regionach.

Niezwykłe jest to, że tu w Nowym Dworze jak na całych Żuławach ta wielka różnorodność kultur nie była przyczyną wyniszczających waśni, a wręcz przeciwnie, była siłą budującą.

Żuławska, żyzna ziemia wymagała od swoich mieszkańców wielkiej pracy i cierpliwości liczonej na pokolenia. Odpłacała się obfitymi plonami, gwarantującymi dostatnie życie. Żuławiacy zawsze żyli dostatnio, ale i zawsze ciężko pracowali. Szacunek dla pracy poprzednich pokoleń, dla pracy własnej i zbiorowego wysiłku cechował kulturę naszej krainy. Cechowała ją też otwartość i tolerancja dla każdego, niezależnie skąd przybył i jakie nowe wartości wnosił. Stąd wspaniały rozkwit kultury mennonickiej, dziś jakby zapomnianej, a przecież dla rozwoju Żuław niezwykle zasłużonej.

2.      Utworzone 3 czerwca 1991 roku Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego „Klub Nowodworski” pragnie w swym działaniu do tych wspaniałych tradycji się odwoływać i odradzać je na nowo. Właśnie dziś, gdy po półwieczu dławienia społecznej inicjatywy znowu trzeba brać swój los, swego kraju i swego miasta w swoje ręce, zrobić to trzeba na bazie doświadczenia poprzednich pokoleń.

3.      Klub Nowodworski  dołoży wszelkich starań, by uratować wszystko co z bogatej przeszłości da się uratować. W równej mierze dotyczy to dziedzictwa niematerialnego jak i zabytków materialnych. Rozbudowa Nowego Dworu również winna harmonizować z historycznie ukształtowanym obliczem miasta.

4.      Współczesne życie kulturalne także jest zagrożone. Brak silnego mecenatu, jak też mocnego zakorzenienia w tradycji utrudnia rozwój rodzimej twórczości. Ze szczególnym pietyzmem chcemy eksponować każdą formę działalności kulturalnej: organizować wystawy, przeglądy, publikować twórczość literacką, włączać się w wszelkie inicjatywy innych środowisk i organizacji.

5.      Klub Nowodworski jest otwarty na pracę ze wszystkimi, którzy deklarują życzliwość wobec naszego miasta. Wzorem wspaniałej nowodworskiej tradycji nie uznajemy żadnych w tej materii ograniczeń.

6.      Mając świadomość wpływu działalności gospodarczej na wszelkie inne formy życia Klub Nowodworski popierał będzie rozwój gospodarczy miasta i regionu, kreował atmosferę życzliwości wobec postaw ekonomicznej zaradności, ukazując jednocześnie ścisłą współzależność rozwoju gospodarczego, kulturalnego, oświatowego i całego życia społecznego.

7.      W swej działalności Klub Nowodworski  nie uzurpuje sobie jakichkolwiek praw do odgórnego ustalania i osądzania różnych metod i postaw w działaniu. Formy te kształtować będą członkowie Klubu swą własną osobowością i inicjatywą.

8.      Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski  zaprasza wszystkich, którym los naszego miasta jest bliski i którzy chcieliby współtworzyć jego oblicze do przyłączenia się do naszego grona. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy, kto – jak z samej nazwy wynika – miłuje Nowy Dwór Gdański

 

 

Nowy Dwór Gdański, 1991 rok

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846