„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Projekt pt. „Kulinaria żuławskie – promocją regionu” realizowany jest przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego PROW 2014-2020.

 

Celem operacji jest: Wzrost poczucia tożsamości lokalnej poprzez powstanie regionalnej książki kulinarnej oraz degustacje żuławskie uświadamiające potencjał zasobów i tradycji kulinarnych regionu.

Przewidywane efekty operacji:

Liczba wydarzeń/imprez – 5 szt.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Żuław – 5 szt.

Liczba uczestników przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców Żuław – 1100 osób

Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 57 33
fax 55 247 57 33
e-mail: biuro@klubnowodworski.pl

NIP: 578-11-21-846